icon[955 kb]
Investor's guide in government securities
icon[353 kb]
Guide to work with securities
Search:

State securitties

Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat

BC „Moldindconbank” S.A. prestează servicii de vânzare – cumpărare a valorilor mobiliare de stat, fiind dealerul primar acceptat de Banca Naţională să deruleze operaţiuni cu valori mobiliare de stat din numele clienţilor.

Valorile mobiliare de stat sunt emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Vânzarea valorilor mobiliare de stat se efectuează în cadrul licitaţiilor organizate prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei.


Pentru procurarea valorilor mobiliare de stat este necesar: (cel târziu în ziua precedentă zilei desfăşurării licitaţiei - de obicei luni):

  • Să vă adresaţi în orice sucursală a BC „Moldindconbank” S.A. pentru încheierea contractului;
  • Să înaintaţi o cerere de cumpărare a valorilor mobiliare de stat;
  • Să rezervaţi suma necesară pentru achitarea preţului valorilor mobiliare de stat precum şi a comisionului Băncii.

Pentru informaţii suplimentare puteţi să ne contactaţi la următoarele numere de telefon: /+373 22/ 57 68 37 sau /+373 22/ 57 68 35.