Search:

State securities

Investor's guide in government securities

BC „Moldindconbank” S.A. prestează servicii de vânzare – cumpărare a valorilor mobiliare de stat, fiind dealerul primar acceptat de Banca Naţională să deruleze operaţiuni cu valori mobiliare de stat din numele clienţilor.

Valorile mobiliare de stat sunt emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Vânzarea valorilor mobiliare de stat se efectuează în cadrul licitaţiilor organizate prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei.


Pentru procurarea valorilor mobiliare de stat este necesar: (cel târziu în ziua precedentă zilei desfăşurării licitaţiei - de obicei luni):

  • Să vă adresaţi în orice sucursală a BC „Moldindconbank” S.A. pentru încheierea contractului;
  • Să înaintaţi o cerere de cumpărare a valorilor mobiliare de stat;
  • Să rezervaţi suma necesară pentru achitarea preţului valorilor mobiliare de stat precum şi a comisionului Băncii.

Pentru informaţii suplimentare puteţi să ne contactaţi la următorul număr de telefon: +373 22 57 68 37.