icon[771 kb]
Condiţiile de desfăşurare a plăţilor/ transferurilor în/ din străinătate (transferurile internaţionale) cu excepţia remiterilor de bani
icon[601 kb]
Condițiile de executare a remiterilor de bani
icon[623 kb]
Regulile de prestare a serviciilor de remitere de bani
icon[190 kb]
Perioada de validitate și modul de returnare a remiterilor de bani
Căutare personalizată: