icon[596 kb]
Condiţiile de desfăşurare a plăţilor/ transferurilor în/ din străinătate (transferurile internaţionale) cu excepţia remiterii de bani
icon[543 kb]
Condițiile de executare a remiterilor de bani
icon[521 kb]
Regulile de prestare a serviciilor de remitere de bani
icon[146 kb]
Perioada de validitate și modul de returnare a remiterilor de bani
Căutare pe site: