Licitație privind selectarea companiei care va presta lucrări de panotaj (publicitate)

22.12.2020

B.C. “Moldindconbank” SA. anunță licitație privind selectarea companiei care va presta lucrări de panotaj (publicitate) extern şi intern pentru oficiile Băncii.

Cerințe minime:

  • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

       - Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.

       - Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

  • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă sau toate ofertele și să renunțe la organizarea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

  • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;
  • Contractul va presupune efectuarea lucrărilor atât de producere/instalare a obiectelor noi, cât și întreținerea/reparația celor existente.
  • Oferta va conține obligatoriu termenul de executare şi livrare a fiecărei lucrări incluse in caietul de sarcini.

Documente necesare de prezentat:

  • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;
  • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
  • Autorizație/licență de activitate (copie).

Vă rugăm, până la data de 15.01.2021 ora 15:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în plic sigilat, la adresa str. 31 August 1989, 79/1, bir. 808, mun. Chișinău, MD-2012.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea companiei în timpul pregătirii ofertei.

Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute ce țin de procedura la numărul de telefon: (22) 57-67-61 sau 076704459, email: logistica@micb.md.

Поиск по сайту:
INFOTEL
0 800 11111
Банковские карты
(+373) 22 54-89-40