Licitație privind achiziţionarea serviciilor de publicitate online

07.09.2020

BC “Moldindconbank” S.A. anunță licitație privind achiziționarea serviciilor de publicitate online (conform caietului de sarcini).

Cerințe minime:

  • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe: 

        -  Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.

        -  Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității. 

  • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau pârți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

  • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;

Documente necesare de prezentat:

  • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;
  • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
  • Autorizație/licență de activitate (copie) ;

Vă rugăm, până la data de 11.09.2020 ora 15:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în plic sigilat, la adresa str. 31 August 1989, 79/1 bir.808, mun. Chișinău, MD-2012.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute ce țin de procedura: telefon: (22) 57-67-61 sau 076704459, email: logistica@micb.md.

Поиск по сайту:
INFOTEL
0 800 11111
Банковские карты
(+373) 22 54-89-40