Tender cu privire la achiziționarea plicurilor PIN

06.02.2024

BC „Moldindconbank” SA vă aduce la cunoștință despre lansarea tenderului cu privire la achiziționarea plicurilor PIN.

Cerințe de participare :

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității;
 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Oferta urmează a fi prezentată integral cât și pe fiecare Lot în parte;
 • Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare (inclusiv TVA).

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț conform cerințelor stipulate în caietul de sarcini;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Certificatul de rezidență;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul”;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Evaluarea ofertelor:

 • Criteriul de devaluare: Cea mai avantajoasă ofertă de preț, termen de livrare, termen de garanție, și alte criterii precum experiența pe piață.
 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar câștigătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite;
 • Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;
 • Banca își rezervă dreptul de a informa compania despre materialele oferite de alte companii;
 • Banca este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Prezentarea ofertei:

 • Documentele specificate în cererea de ofertă se vor prezenta în format electronic WinRAR securizat (cu parolă) nu mai târziu de data și ora limită de prezentare 16.02.2024 ora 17-30 la adresa logistica@micb.md (parolă va fi trimisă prin SMS la numărul de telefon sau email la solicitare reprezentațiilor Băncii în următoarele 2 zile lucrătoare după data stabilită pentru recepționare a ofertelor)
 • Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei. Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări:
 • +373 22-576897;
 •   Logistica@micb.md.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71