Concurs (cerere de oferta) privind achiziționarea mărfurilor de birotică și papetărie

10.05.2023

BC “Moldindconbank” S.A. anunță tender privind achiziționarea mărfurilor de birotică și papetărie.

Cerințe minime de participare:

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;
 • Oferta trebuie să includă toate taxele;
 • Oferta urmează a fi prezentată integral (inclusiv fiecare poziție în parte);

Criteriul de evaluare:

 • cel mai mic preț, dar și unele criterii non financiare, cum ar fi termenul și modul de livrare, istoricul colaborării, etc.

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta financiară;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie);
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul la concurs;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 18.05.2023 ora 17:00.

Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:

„Compania „____________________________” Oferta pentru participarea la tender privind achiziționarea mărfurilor de birotică și papetărie.”

Plicul cu oferta poate fi expediat prin poștă sau prin intermediul curierului.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, ce țin de procedura de achiziție la adresele: tel. (+373) 022576897 sau email: logistica@micb.md

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40