Concurs (cerere de preț) privind identificarea companiei pentru achiziționarea bibliotecii de control

10.05.2023

BC “Moldindconbank” S.A. anunță concurs (cerere de preț) privind procurarea unei „biblioteci” de controale: ”library of controls” – fișiere pentru gestionarea riscurilor operaționale.

Cerințe minime de participare:

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;
 • Oferta trebuie să includă toate taxele;
 • Oferta urmează a fi prezentată integral (inclusiv fiecare poziție în parte);

Criteriul de evaluare:

 • cel mai mic preț
 • conținutul livrabil

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta financiara;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie);
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul la concurs (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor);
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Oferta va fi prezentată până la data de 15.05.2023 ora 17:00, în format electronic la adresa logistica@micb.md.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.     

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, ce țin de procedura de achiziție la adresele: tel. (+373) 022576897, sau email: logistica@micb.md

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40