Tender cu privire la selectarea companiei care va presta lucrări de construcție, reconstrucție, reparație capitală/curentă, inclusiv rețelele inginerești interioare/exterioare

20.04.2023

BC „Moldindconbank” SA vă aduce la cunoștință despre lansarea tenderului cu privire la selectarea companiei care va presta lucrări de construcție, reconstrucție, reparație capitală/curentă, inclusiv rețelele inginerești interioare/exterioare la obiectivele BC "MOLDINDCONBANK” S.A.

Cerințe de participare :

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității;
 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Oferta urmează a fi prezentată integral;
 • Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare (inclusiv TVA).

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de financiară;
 • Oferta tehnică;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul”;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Evaluarea ofertelor:

 • Criteriul de devaluare :
 • Oferta cea mai avantajoasă de preț;
 • Experiența în domeniu/reputație;
 • Termenul de executarea lucrărilor;
 • Termenul de garanție pentru lucrările efectuate;
 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar învingătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite;
 • Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii;
 • Banca este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Prezentarea ofertei:

 • Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 05.05.2023 orele 17:00.
 • Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:

"Compania „____________________________”Oferta pentru participarea la tender privind selectarea companiei care va presta lucrări de construcție, reconstrucție, reparație capitală/curentă, inclusiv rețelele inginerești interioare/exterioare la obiectivele BC "MOLDINDCONBANK” S.A.

 • Plicul cu oferta poate fi expediat prin poștă sau prin intermediul curierului.
 • Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei. Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări: +373 67554849;  +373 22-57689   Logistica@micb.md.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40