Cerere de prețuri privind achiziționarea distribuitoarelor de energie și RACK-uri de telecomunicații

09.03.2023

BC „Moldindconbank” S.A. va aduce la cunoștință despre lansarea concursului (Cerere de prețuri) privind achiziționarea distribuitoarelor de energie și RACK-uri de telecomunicații.

Cerințe minime de participare:

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității;
 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Oferta urmează a fi prezentată integral cât și per poziție separat;
 • Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare (inclusiv TVA).
Documente necesare de prezentat:
 • Oferta financiară;
 • Oferta tehnică;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie);
 • Chestionarul „Cunoaște-ți partenerul”;
 • Declarația către BC „Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Evaluarea ofertelor

Criteriul de devaluare:

 •   Oferta cea mai avantajoasă de preț;
 •   Termenul de garanție;
 •   Termenul de livrare.
 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar învingătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite;
 • Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii;
 • Banca este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

 

Prezentarea ofertei:

Vă rugăm, până la data de 10.03.2023 ora 17:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic la adresa:  logistica@micb.md
Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.
Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei. Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări:
  +373 675 54 849;
  +373 22 57 689;

logistica@micb.md

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71