Concurs (Cerere de prețuri) privind selectarea companiei cu care va colabora Banca pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică a climatizatoarelor

27.01.2023

Prin prezenta, BC “Moldindconbank” S.A. va aduce la cunoștință despre lansarea concursului (Cerere de prețuri) privind selectarea companiei cu care va colabora Banca pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică a climatizatoarelor.

 Cerințe de participare :

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității;
 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Oferta urmează a fi prezentată integral;
 • Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare (inclusiv TVA).

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de financiară;
 • Oferta tehnică;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul”;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Evaluarea ofertelor:

 • Criteriul de devaluare :
 • Oferta cea mai avantajoasă de preț;
 • Experiența în domeniu/Reputație;
 • Termenul de executarea lucrărilor;
 • Termenul de garanție pentru lucrările efectuate;
 • Centru local de deservire.
 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar învingătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite;
 • Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii;
 • Banca este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Prezentarea ofertei:

 • Vă rugăm, până la data de 03.02.2023 ora 17:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic la adresa logistica@micb.md.
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.
 • Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei. Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări: +373 67554849;  +373 22-57689   Logistica@micb.md.

 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40