Tender privind procurarea plastic pentru carduri de plată Contactless: Masterсard World Elite, Masterсard Business, Visa Platinum, Masterсard Platinum, Masterсard Gold, Visa Gold și altele.

18.01.2023

            Prin prezenta BC „Moldindconbank” SA vă anunță despre lansarea tenderului privind procurarea plastic pentru carduri de plată Contactless: Masterсard World Elite, Masterсard Business, Visa Platinum, Masterсard Platinum, Masterсard Gold, Visa Gold și altele.

 Cerințe generale:

 • Compania trebuie să ofere confirmare că acesta și fabrica de producere plastic pentru carduri de plată are drepturile de distribuire acestora;
 • Compania trebuie să ofere certificat LoA (Letter of Approval) de la SIP VISA și Masterсard, cu termenul de valabilitate al acestuia care expiră nu mai devreme de 01.01.2024 pentru fiecare tip de modul de cip Contactless, indicat în propunerea pentru Banca;
 • Compania trebuie să ofere raportare oficială, care confirmă producerea de către Companie (Fabrica de producție) în anul 2022 (sau 2021), plastic pentru carduri de plată Contactless în număr de cel puțin 1 mln. de bucăți;
 • Compania trebuie să prezinte 3 scrisori de recomandare din partea clienților săi cu privire la calitatea plastic pentru carduri de plată Contactless, cu acel modul de cip, care este indicat în propunerea pentru Banca;
 • Compania trebuie să prezinte un portofoliu cu descrierea posibilelor efecte de fabricare plastic pentru carduri de plată Contactless cu indicarea prețurilor acestora.

Cerințe suplimentare:

 • Termenul de livrare nu mai mult de 60 de zile lucrătoare din momentul aprobării design-ului cardului la SIP;
 • Indicarea obligatorie condițiilor de livrarea CIP (după posibilitate și DDP Chișinău);
 • Indicarea comenzii minime de carduri într-o singură livrare;
 • Compania trebuie să prezinte draftul Contractului pentru furnizare de carduri;
 • Posibilitatea de a semna documentele cu semnătura electronică oficială;
 • Condiții de plată: Avans – maxim 50% din suma achiziției, achitarea sumelor conform contractului în EUR sau în MDL;
 • Prezentarea prețuri în EUR;
 • Prezentarea prețuri (și pentru efectele de design suplimentare) în cazul încheierii contractului pe o perioadă de 2 ani și în cazul încheierii contractului pe o perioadă de 3 ani.

Cerințe prealabile pentru fiecare produs:

Cerințe pentru pachetul de documente cu privire la tender:

 • Oferta cu descrierea caracteristicilor și prețurilor aferente de plastic pentru carduri de plată Contactless în conformitate cu p. II și p. III. Cu specificare în conformitate cu p. II:
  • Termenul de livrare
  • Condițiile de livrarea CIP (după posibilitate și DDP Chișinău) și garanție de livrare
  • Indicarea comenzii minime de carduri într-o singură livrare
  • Deținerea semnăturii electronice oficiale
  • Acceptarea condițiilor de plată
  • Garanție de calitate de plastic
 • Portofoliu cu descrierea posibilelor efecte de fabricare plastic pentru carduri de plată Contactless cu indicarea prețurilor acestora în conformitate cu p. I al.5 și p. II.;
 • Certificate LoA (Letter of Approval) de la SIP VISA și Masterсard în conformitate cu p. I al.2.;
 • Confirmare că fabrica de producere plastic pentru carduri de plată Contactless are drepturile de distribuire acestora și raport oficial de volumele anuale de producție pentru anul 2022 (sau 2021) în conformitate cu p. I al.1 și al.3.;
 • Scrisori de recomandare din partea cumpărătorilor de plastic pentru carduri de plată Contactless în conformitate cu p. I al.4;
 • Copiile documentelor de înregistrare a companiei cu indicarea administratorului Companiei (Extras din Registru de stat, ș.a.);
 • Certificat de reședință;
 • Informație cu privire la divulgarea beneficiarului efectiv* ale Companiei cu anexarea copiilor documentelor de identificare ale acestora. În cazul în care drept fondatori ai companiei sunt persoane juridice, și nu persoane fizice, este necesar de a prezenta informație cu privire la beneficiarii efectivi ale acestora.Beneficiarul efectiv se consideră persoana fizică, care controlează în ultima instanță o persoană fizică sau juridică, sau persoana în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ;
 • Chestionar «Cunoaște-ți partenerul» (KYP) Anexa nr.6;
 • Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere, Anexa nr.7.

La analizarea ofertelor de Tender, Banca își rezervă dreptul de a decide achiziționarea numărului necesar de carduri de la diferiți participanți la Tender.

 Prezentarea ofertei:

 • Oferta poate fi expediat prin poștă electronică sau prin intermediul curierului până la data de 06.02.2023 orele 17:30:
 • Expedierea prin poștă electronică (format digital) – oferta necesită a fi prezentata în format digital securizat cu parola. Parola se va expedia la solicitarea in ziua deschiderii ofertelor.

  • Expedierea prin curier - oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012.
  • În cazul deciziei pozitive de participare la Tender, vă rugăm să ne informați despre acordul Dvs. de participarea până la data de 27.01.2023-17:30 la adresa de email logistica@micb.md.

   Toată corespondența, care are loc în perioada de pregătire a pachetului de documente, indiferent de conținutul lor, trebuie să fie transmisă la poșta electronică logistica@micb.md
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40