Tender privind selectarea companiei cu care va colabora Banca în scopul achiziționării/confecționării, livrării și instalării mobilierului (conform specificației tehnice).

21.11.2022

BC „Moldindconbank” SA vă aduce la cunoștință despre lansarea tenderului privind selectarea companiei cu care va colabora Banca în scopul achiziționării/confecționării, livrării și instalării mobilierului (conform specificației tehnice).

 Cerințe de participare :

 • Oferta urmează a fi prezentată integral conform proiectului-design coordonat;
 • Companiile interesate pentru participarea la tender vor solicita în scris, proiectului-design, la adresa logistica@micb.md;
 • Prețul propus va include cheltuielile suplimentare precum livrarea, instalarea, ridicarea la etaj cât și taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității;
 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului.

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț;
 • Oferta tehnică (conform cerințelor stipulate în caietul de sarcini);
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul”;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Evaluarea ofertelor:

 • Criteriul de devaluare :
 • Oferta cea mai avantajoasă de preț;
 • Termenul de garanție;
 • Termenul de executare și livrare;
 • Poziția pe piață;
 • Istoricul colaborării.
 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar câștigătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite;
 • Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii;
 • Banca este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Prezentarea ofertei:

 • Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 25.11.2022 orele 17:00. Termen extins - până la data de 30.11.2022 orele 17:00.
 • Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:

"Compania „____________________________” Oferta pentru participarea la tender cu privire la selectarea companiei cu care va colabora Banca în scopul achiziționării/confecționării, livrării și instalării mobilierului (conform specificației tehnice).

Plicul cu oferta poate fi expediat prin poștă sau prin intermediul curierului.

 • Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei. Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări:
 • +373 67554849;
 • +373 22-57689;
 •   Logistica@micb.md.

 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40