Concurs privind achizitionarea stingătoarelor de incendiu

27.10.2022

Prin prezenta BC “Moldindconbank” S.A. anunță concurs în baza cererii de prețuri privind achiziționarea stingătoarelor de incendiu.

Cerințe minime de participare:

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.
 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau pârți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;
 • Oferta de preț trebuie să includă toate taxele;
 • Oferta urmează a fi prezentată integral (inclusiv fiecare poziție în parte).

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate(copie);
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul la concurs (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor);
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție(va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor).

Criteriul de evaluare:

 • Cel mai competitiv preț;
 • Termen de livrare, experiență in domeniu, scrisori de recomandare, portofoliu de client.

Prezentarea ofertei:

 • Vă rugăm, până la data de 02.11.2022 ora 17:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic la adresa logistica@micb.md.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei.
Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări:

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40