Tender (cerere de ofertă) în scopul efectuării lucrărilor de instalare a rețelelor de calculatoare ale Băncii (LAN cabling)

12.09.2022

Prin prezenta BC Moldindconbank S.A. Vă aduce la cunoștință despre lansarea tenderului privind selectarea antreprenorului extern cu care va colabora Banca în scopul efectuării lucrărilor de instalare a rețelelor de calculatoare ale Băncii (LAN cabling),inclusiv materialele necesare executării acestor lucrări.

Cerințe minime:

 • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității;
 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului;
 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Oferta urmează a fi prezentată integral cât şi pe fiecare poziție în parte;
 • Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare (inclusiv TVA).

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț (conform caietului de sarcini);
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul”;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție;

Evaluarea ofertelor:

 • Calitate/preț;
 • Termen de execuție;
 • Experiență în domeniu;
 • Capacitatea profesională

Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar câștigătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite.
Plata serviciilor prestate se va face de facto, în baza actului de primire-predare.
Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective.
Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Prezentarea ofertei:

 • Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 12.09.2022 orele 17:00;.

Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:
"Compania „____________________________”Oferta pentru participarea la tender privind selectarea antreprenorului extern cu care va colabora Banca în scopul efectuării lucrărilor de instalare a rețelelor de calculatoare ale Băncii (LAN cabling),inclusiv materialele necesare executării acestor lucrări.

 • Plicul cu oferta poate fi expediat prin poștă sau prin intermediul curierului;

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei.
Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări:

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40