Concurs privind achiziționarea căștilor audio Plantronics BlackWire 3210, USB-A

06.09.2022

Prin prezenta BC “Moldindconbank” S.A. anunță tender privind achiziționarea căștilor audio Plantronics BlackWire 3210, USB-A.

Cerințe minime de participare:

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.
 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau pârți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;
 • Oferta de preț trebuie să includă toate taxele;
 • Oferta urmează a fi prezentată integral (inclusiv fiecare poziție în parte).

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate(copie);
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul la concurs (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor);
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Criteriul de evaluare:

 • Raportul /preț/ termen de livrare /termen de garanție;
 • Cel mai competitiv preț.

Prezentarea ofertei

 • Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 13.09.2022 ora 17:00.

Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:
"Compania „____________________________”Oferta pentru participarea la tender privind achiziționarea căștilor audio Plantronics BlackWire 3210, USB-A.”

Plicul cu oferta poate fi expediat prin poștă sau prin intermediul curierului.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei.
Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări:

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40