Tender privind achizitionarea unui automobil clasa C-SUV

21.07.2022

Prin prezenta BC “Moldindconbank” S.A. anunță tender privind achiziționarea unui automobil clasa C-SUV, ce va fi oferit în cadrul unei promoții.

Cerințe minime:

 • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.
 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;
 • Oferta de preț trebuie să includă toate taxele;
 • Oferta urmează a fi prezentată integral (inclusiv fiecare poziție în parte).

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul la concurs (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor);
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor).

Criteriul de devaluare:

 • Cel mai competitiv preț;
 • Raportul calitate/preț/termen de execuție.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 28.07.2022 ora 17:00.

 • Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:

"Compania „____________________________”Oferta pentru participarea la tender privind achiziționarea unui automobil clasa C-SUV (conform caietului de sarcini).
Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei.
Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări:

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40