Tender privind selectarea Antreprenorului care va executa lucrările de construcție/reconstrucție la obiectivul Băncii.

29.06.2022

Prin prezenta BC “Moldindconbank” S.A. anunță tender privind selectarea Antreprenorului care va executa lucrările de construcție/reconstrucție la obiectivul Băncii (Agenția nr. 30 a sucursalei Ocnița).

Cerințe minime:

 • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.

  Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

  Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;
 • Oferta de preț trebuie să includă toate taxele;
 • Oferta urmează a fi prezentată integral (inclusiv fiecare poziție în parte);

  Criteriul de evaluare:

 • Cel mai competitiv preț, dar si unele criterii non-financiare, cum ar fi poziția pe piață, istoricul colaborării, garanția, precum și termenul de realizare a lucrărilor.

  Documente necesare de prezentat

 • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie);
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul la concurs (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor);
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor).

   

  Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective.

  Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

  Prezentarea ofertei:

  Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 11.07.2022 ora 17:00.

  Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:

  "Compania „____________________________” Oferta pentru participarea la tender privind selectarea antreprenorului care va executa lucrările de construcție/reconstrucție la obiectivul Băncii (Agenția nr. 30 al sucursalei Ocnița).

  Plicul cu oferta poate fi expediat prin poștă sau prin intermediul curierului.

  Participanții la tender pot solicita informații adiționale (schițe, proiecte, etc, inclusiv cu caracter confidențial) doar după semnarea unei Declarații de confidențialitate.

  Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, ce țin de procedura de achiziție la adresele: tel. (+373) 022576897 sau e-mail: logistica@micb.md.

 • Căutare personalizată:
  Serviciul suport clienți
  (+373) 22 54-89-40