Concurs privind achiziționarea și instalarea sistemelor de aer condiționat

27.05.2022

BC “Moldindconbank” S.A. va aduce la cunoștință despre lansarea concursului (cererii de prețuri) privind achiziționarea și instalarea sistemelor de aer condiționat.

Cerințe minime:

 • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.
 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau pârți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;
 • Oferta de preț trebuie să includă toate taxele;
 • Oferta urmează a fi prezentată integral (inclusiv fiecare poziție în parte);

Criteriul de evaluare:

 • Cel mai competitiv preț;
 • Raportul /preț/termen de execuție /termen de garanție.

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie);
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul la concurs (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor);
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Vă rugăm, până la data de 10.06.2022 ora 17:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic la adresa logistica@micb.md.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, ce țin de procedura de achiziție la adresele: tel.(+373) 022576897,sau email: logistica@micb.md.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40