Concurs în baza cererii de preț privind achiziționarea acumulatoare POS Verifone Vx675

05.03.2022

Prin prezenta BC “Moldindconbank” S.A. anunță concurs în baza Cererii de preț privind achiziționarea acumulatoare POS Verifone Vx675.

Cerințe minime:
Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
  Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
  Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.
  Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului;
  Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

  Oferta urmează a fi prezentată integral;
  Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare.

Documente necesare de prezentat:

  Oferta de preț conform cerințelor stipulate în caietul de sarcini;
  Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
  Autorizație/licență de activitate (copie);
  Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participant;
  Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere.

Evaluarea ofertelor:
Criteriul de devaluare:
  Cel mai competitiv preț.

Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar câștigătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite.

Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Prezentarea ofertei

Vă rugăm până la data de 09.03.2022, ora 17:00 să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic la adresa logistica@micb.md.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40