Concurs în baza cererii de prețuri privind achiziționarea serviciilor de audit tehnic al sistemului informațional „Pro-Registru”.

11.01.2022

Prin prezenta BC “Moldindconbank” S.A. anunță concurs în baza cererii de prețuri privind achiziționarea serviciilor de audit tehnic al sistemului informațional „Pro-Registru”.

Cerințe minime:

Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

  • Experiență în domeniu minim 3 ani;
  • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

  • Oferta urmează a fi prezentată integral conform caietului de sarcini;
  • Oferta de preț trebuie să includă toate taxele.
  • Perioada de livrare trebuie sa fie până la 31.03.2022

Documente necesare de prezentat:

  • Oferta de preț și alte documente în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini.
  • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (copie);
  • Autorizație/licență de activitate (copie);

Evaluarea ofertelor:

  • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar câștigătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite și care va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar;

Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;

 Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Oferta și trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 24.01.2022 ora 16:00.

Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:

"Societatea de audit „____________________________”

Oferta pentru participarea la concurs privind prestarea serviciilor de audit tehnic al sistemului informațional „Pro-Registru”.

A nu deschide până la 24.01.2022, ora 16:00.”

Plicul cu oferta poate fi expediat prin poștă sau prin intermediul curierului.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei în timpul pregătirii ofertei.  Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări la adresele: Tel: (22) 57-68-97, Email: logistica@micb.md.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40