Concurs în baza cererii de prețuri privind achiziționarea „700 umbrele branduite”

23.11.2021

Stimate domn/doamnă,

Prin prezenta BC “Moldindconbank” S.A. anunță concurs în baza cererii de prețuri privind achiziționarea „700 umbrele branduite”.

Cerințe minime:

Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului;
 • Oferta de preț trebuie să includă toate taxele;
 • Oferta urmează a fi prezentată integral cit si pe fiecare poziție in parte;
 • Termenul de livrare 10.12.2021

Criteriul de devaluare:

 • Cel mai competitiv preț;
 • Raportul calitate/preț/termen de execuție.

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul la concurs (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor);
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor).

Vă rugăm, până la data de 29.11.2021 ora 17:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic la adresa logistica@micb.md. Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, ce țin de procedura de achiziție, la adresele: telefon: 067554849 sau email: logistica@micb.md.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40