Concurs în baza cererii de prețuri privind achiziționarea mărfurilor poligrafice

06.10.2021

BC “Moldindconbank” S.A. anunță concurs în baza cererii de prețuri privind achiziționarea mărfurilor poligrafice.

Cerințe minime:

 • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

             - Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.

             - Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau pârți terțe.

Criteriul de evaluare:

 • Cel mai competitiv preț;
 • Raportul calitate/preț/timp de execuție;

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;
 • Oferta de preț trebuie să includă toate taxele;
 • Oferta urmează a fi prezentată integral (inclusiv fiecare poziție in parte);

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie);
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul la concurs (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor);
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (va fi prezentată de către câștigător după anunțarea rezultatelor);

Vă rugăm, până la data de 12.10.2021 ora 17:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic la adresa logistica@micb.md. Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, ce țin de procedura de achiziție, la adresele: telefon: (22) 57-67-61 sau 076704459 sau email: logistica@micb.md.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
 • smartCredit