Tender privind procurarea cardurilor bancare

24.08.2021

BC “Moldindconbank” S.A. anunță tender, privind procurarea cardurilor bancare a următoarelor tipuri: Visa Classic Contactless, Visa Gold Contactless, Visa Platinum Contactless, MasterCard Debit contactless, MasterCard Gold Contactless, MasterCard Business Contactless, MasterCard Platinum Contactless, MasterCard World Elite Contactless. 

Cerințe minime:

 • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

            - Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;

            - Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului;
 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Compania trebuie să ofere confirmare că fabrica de producere a cardurilor are drepturile de distribuire a cardurilor.
 • Compania trebuie să ofere certificat LoA (Letter of Approval) de la SIP VISA și MasterCard, cu termenul de valabilitate al acestuia care expiră nu mai devreme de 01.01.2024 pentru fiecare tip de modul de cip fără contact, solicitate în contextul fiecărui produs, în conformitate cu pct.III.
 • Compania trebuie să ofere raportare oficială, care confirmă emiterea de către Companie (Fabrica de producere a cardurilor) în anul 2020, a cardurilor bancare fără contact în număr de cel puțin 1 mln. de carduri.
 • Compania trebuie să prezinte 3 scrisori de recomandare din partea clienților cu privire la calitatea cardurilor bancare fără contact, сu acel tip de cip, care este oferit în cadrul tenderului.
 • Compania trebuie să prezinte un portofoliu cu descrierea posibilelor efecte de fabricare a cardurilor și mostrelor acestora сu acel tip de cip, care este oferit în cadrul tenderului.
 • Termenul de livrare nu mai mult de 60 zile din momentul aprobării design-ului cardului la SIP.
 • Condiții de plată: Avans – 1 000 000 MDL sau 50% din suma achiziţiei dacă suma totală constituie 1 000 000 MDL sau mai mică, plata finală în decurs de 5 zile lucrătoare de la data livrării cardurilor.
 • Indicați condițiile de livrare CIP (după posibilitate și DDP Chișinău).
 • Compania trebuie să prezinte Contract cardru pentru furnizare de carduri.
 • Indicați comanda minima de carduri într-o singură livrare.
 • Rugăm să ne prezentați prețurile în cazul încheierii contractului pe o perioadă de 2 ani și în cazul încheierii contractului pe o perioadă de 3 ani.

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participant;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere.

Evaluarea ofertelor:

 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar câștigătoare va fi compania, oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite și care va oferi cea mai avantajoasă ofertă atât din punct de vedere tehnic cât și finaciar;
 • Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Prezentarea ofertei

 • Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 30.09.2021 orele 17:00;
 • Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:

"Compania „____________________________”

Oferta pentru participarea la tender, privind achizitionarea cardurilor bancare a următoarelor tipuri: Visa Classic Contactless, Visa Gold Contactless, Visa Platinum Contactless, MasterCard Debit contactless, MasterCard Gold Contactless, MasterCard Business Contactless, MasterCard Platinum Contactless, MasterCard World Elite Contactless.  Plicul cu oferta poate fi expediat prin poștă sau prin intermediul curierului;

 • Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, ce țin de procedură, la telefon: (22) 57-67-61 sau 067554849, email: logistica@micb.md.
Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40