Tender privind achiziționarea echipamentelor de scanare model Panasonic KV S1028Y-U și a licențelor softului Image Capture Plus

04.05.2021

BC “Moldindconbank” S.A. anunță tender privind achiziționarea echipamentelor de scanare model Panasonic KV S1028Y-U și a licențelor softului Image Capture Plus.

Cerințe minime:

 • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

           - Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;

           - Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului;
 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Oferta urmează a fi prezentată atât integral cit si pe fiecare poziție în parte;
 • Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare.

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participant;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere.

Evaluarea ofertelor:

 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar câștigătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite și care va oferi cea mai avantajoasă ofertă atât din punct de vedere tehnic cât și financiar;
 • Cerințe suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

             - capacitatea tehnico-materială şi profesională;

            - experienţa în domeniu;

            - capacitatea economico-financiară.

Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Prezentarea ofertei

 • Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 18.05.2021 orele 17:00;
 • Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:

"Compania „____________________________”

Oferta pentru participarea la tender privind achiziționarea echipamentelor de scanare model Panasonic KV S1028Y-U și a licențelor softului Image Capture Plus.

 • Plicul cu oferta poate fi expediat prin poștă sau prin intermediul curierului;
 • Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea companiei în timpul pregătirii ofertei, la adresele (22) 57-67-61 sau 067554849, email: logistica@micb.md.
Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40