Concurs în baza Cererii de Prețuri, privind achiziționarea lucrărilor de proiectare a obiectivului Sucursalei din orașul Sângerei

08.04.2021

Prin prezenta BC “Moldindconbank” S.A. anunță concurs în baza Cererii de Prețuri, privind achiziționarea lucrărilor de proiectare a obiectivului Sucursalei BC Moldindconbank SA din orașul Sângerei.

Cerințe minime:

  • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

              - Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.

              - Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

  • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

  • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului;
  • Oferta de preț trebuie să includă toate taxele;

Documente necesare de prezentat:

  • Oferta de preț;
  • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
  • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
  • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participant;
  • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere.

Vă rugăm, până la data de 20.04.2021 ora 15:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic la adresa logistica@micb.md. Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, ce țin de procedură, la telefon: (22) 57-67-61 sau 067554849, email: logistica@micb.md

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40