Cerere de preț pentru achiziționarea generatoarelor de energie electrica

12.01.2021

Prin prezenta BC “Moldindconbank” S.A. anunță cerere de preț pentru achiziționarea generatoarelor de energie electrica (conform caietului de sarcini).

Cerințe minime:

 • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
 •        - Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.

         - Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;
 • Oferta de preț trebuie să includă toate taxele;
 • Oferta urmează a fi prezentată integral (inclusiv fiecare poziție in parte).
 • Contractul va fi semnat pe termen de 12 luni si achiziția se va efectua in baza comenzilor depuse de către beneficiar.

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participant;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere.

Vă rugăm, până la data de 25.01.2021 ora 15:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic la adresa logistica@micb.md. Banca își rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, ce țin de procedura de licitație telefon: (22) 57-67-61 sau 076704459, email: logistica@micb.md

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40