Licitaţie privind achiziționarea Softului pentru automatizarea proceselor aferente procesării numerarului

07.05.2020

BC “Moldindconbank” S.A. anunță licitație privind achiziționarea Softului pentru automatizarea proceselor aferente procesării numerarului, Vă invităm să înaintații oferta Dvs. de participare.

Cerințe minime:

a. Pentru participare la tender sunt admise întreprinderile, înregistrate conform legislației Republicii Moldova, care desfășoară astfel de activități și au prezentat la timp cererea de participare la tender.

b. Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

  • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.
  • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

c. Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele şi să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

a. Să dețină un cont deschis la B.C. „Moldindconbank” SA, în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” SA în cazul câștigării concursului;

Documente necesare de prezentat:

a. Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;

b. Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);

c. Autorizație/licență de activitate (copie) ;

d. Raportul financiar consolidat – copie – pentru perioada ultimilor 2 ani;

e. Certificat pentru confirmarea capacităţii prestării calitative a serviciilor – original – eliberat de către Participant, care reflectă următoarea informaţie:

  • Numărul angajaţilor calificaţi în domeniul obiectului concursului;
  • Denumirile precedente ale Companiei (dacă au existat);
  • Portofoliu (lista companiilor pentru care au fost prestate servicii similare celor ce constituie obiectul licitatiei).

f. Scrisori de recomandare;

g. Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul la tender ;

h. Declarația către B.C. ”Moldindconbank” SA privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere.

Alegerea furnizorului se va face pe baza unui ansamblu de elemente axat pe:

  • Experiența in domeniu / Reputație;
  • Corespunderea ofertei cerințelor înaintate;
  • Preț;

După o analiză detaliată a propunerilor furnizorilor, ofertele cele mai competitive, în urma examinării, vor fi selectate pentru negocierile ulterioare, Banca îşi rezervă dreptul de a nu justifica alegerea ofertei.

Vă rugăm, până la data de 27.05.2020 ora 15:00, să prezentați ofertele și documentele solicitate, în plic sigilat, la adresa str. 31 August 1989, 79/1 bir.808, mun. Chișinău, MD-2012.

Pe plic trebuie sa fie menționat: “Concurs privind achiziționarea Softului pentru automatizarea proceselor aferente procesării numerarului, și denumirea companiei  Dvs”.

Banca îşi rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii. Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea companiei  în timpul pregătirii ofertei.

Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, indiferent de conținut, la adresa electronică: Victor.cotelea@micb.md sau tel: (22) 57-67-61, 076704459.

 

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40