Licitație privind alegerea furnizorului pentru achiziționarea stațiilor de lucru (branded PC)

14.02.2020

Moldindconbank anunță licitație privind alegerea furnizorului pentru achiziționarea stațiilor de lucru (branded PC), Vă invităm să înaintați oferta Dvs.de participare.

Cerințe minime:

 • Pentru participare la tender sunt admise întreprinderile, înregistrate conform legislației R. Moldova, care desfășoară astfel de activități și au prezentat la timp cererea de participare la tender.
 • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

          - Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.

          - Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele şi să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau pârți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” SA, în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” SA în cazul câștigării concursului;
 • Termen de livrare – nu mai mult de 45 de zile calendaristice din momentul înaintării cererii de către Bancă
 • Pentru fiecare echipament în parte trebuie indicat termenul de livrare, prețul per unitate inclusiv TVA și perioada de garanție

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul tender;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” SA privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere.

Vă rugăm, până la data de 27.02.2020 ora 15:00, să prezentați ofertele și documentele solicitate, în plic sigilat, la adresa str. 31 August 1989, 79/1 bir.808, mun. Chișinău, MD-2012 telefon: (22) 57-67-61. Pe plic trebuie sa fie menționat: “Concurs privind achiziționarea stațiilor de lucru (branded PC), și denumirea companiei  Dvs”.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei  în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, întrebări ce țin de procedura de licitație:

 • adresa electronică: Victor.cotelea@micb.md
 • telefon: (22) 57-67-61 sau 076704459

Întrebări tehnice:

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40