Tender privind selectarea companiei care va oferi în anul 2020 servicii de deservire a ascensoarelor

30.12.2019

B.C. “Moldindconbank” S.A. anunță licitație privind selectarea companiei care va oferi în anul 2020 servicii de deservirea ascensoarelor pe termen de 12 luni, vă invităm să înaintații oferta Dvs. de participare.

Cerințe minime:

 • Pentru participare la tender sunt admise întreprinderile, înregistrate conform legislației R. Moldova, care desfășoară astfel de activități și au prezentat la timp cererea de participare la tender.
 • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.
 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele şi să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau pârți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” SA, în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” SA în cazul câștigării concursului;

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice – conform anexei.1;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul tender (anexa nr.6);
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” SA privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (anexa nr.7).

Vă rugăm, până la data de 10.01.2020 ora 12:00, să prezentați ofertele și documentele solicitate, în plic sigilat, la adresa str. 31 August 1989, 79/1 bir.808, mun. Chișinău, MD-2012.

Pe plic trebuie sa fie menționat: “Concurs privind selectarea companiei care va oferi în anul 2020 servicii de deservirea ascensoarelor, și denumirea companiei  Dvs”.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei  în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, indiferent de conținut, la:

 • adresa electronică: Victor.cotelea@micb.md
 • telefon: (22) 57-67-61 sau 076704459
Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40