Tender privind achiziţionarea produselor petroliere pentru mijloacele de transport ale Băncii

26.11.2019

BC “Moldindconbank” S.A. Vă invită să participați la tenderul organizat privind achiziţionarea produselor petroliere pentru mijloacele de transport ale Băncii.

Cerințe minime:

 • Experienţă în domeniu;
 • Prezentarea informaţiei despre companie;
 • Preţurile prezentate în ofertă vor fi indicate în MDL şi trebuie să includă toate taxele şi impozitele aferente ofertei de livrare;
 • În toate ofertele va fi indicat obligatoriu termenul de executare şi livrare la cerinţa solicitantului;
 • ofertele vor vi prezentate până la data de 09 decembrie 2019.

Cerinţe adăugătoare către participanţi:

 • Să deţină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar – să deschidă cont la Sucursalele Băncii în cazul câştigării concursului.

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (copie);
 • Chestionarul „Cunoaște-ți partenerul” (Anexa nr.2);
 • Declarația privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (Anexa nr.3).

Modul de întocmire a ofertei:

 1. Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
 2. Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
 3. Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertei;
 4. Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat, pe care se vor menţiona denumirea (numele) şi adresa ofertantului;
 5. În plicul sigilat şi ştampilat ofertantul va diviza oferta financiară de celelalte documente solicitate în scrisoarea de tender;
 6. Oferta depusă după expirarea datei limită este declarată ofertă întârziată şi se returnează nedeschisă;

Vă rugăm, până la data de 09.12.2019, ora 17:00, să prezentați ofertele și documentele solicitate, în plic sigilat, la adresa str. Armenească, 38, bir.210, mun. Chișinău, MD-2012.

Pe plic trebuie sa fie menţionat: “Concurs privind achiziţionarea produselor petroliere pentru mijloacele de transport ale Băncii” şi denumirea companiei  Dvs.

Banca îşi rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii.

Contractul va fi semnat cu compania care va oferi cel mai bun coraport preţ/calitate, o posibilitate comodă de plată pentru Bancă, va fi gata să negocieze orice punct din ofertă;

BC "Moldindconbank" SA este în drept să respingă orice propunere care nu întruneşte condițiile prezentate în ofertă, precum și de a refuza orice ofertă, în cazul în care acest refuz este în interesul Băncii.

Organizarea tenderului dat nu constituie obligaţia Băncii de a efectua achiziţiile indicate în Anexele la prezenta scrisoare şi Banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiilor în orice moment, inclusiv şi până/după semnarea contractului cu ofertantul câştigător al tenderului.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei  în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, indiferent de conţinut, la adresa electronică ghenadie.alexeiciuc@micb.md  sau la telefon:

(+373) (22) 87 66 12, 069 501 201, persoana de contact – Ghenadie Alexeiciuc;

(+373) (22) 57 67 20, 069 114 503, persoana de contact – Ion Botnariuc.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40