Tender privind achiziţia registratoarelor cu camere video auto, pentru mijloacele de transport ale Băncii

04.09.2019

BC “Moldindconbank” S.A. Vă invită să participați la tenderul organizat privind achiziţia registratoarelor cu camere video auto, pentru mijloacele de transport ale Băncii.

Cerințe minime:

  • Experienţă în domeniu;
  • Prezentarea informaţiei despre companie;
  • Preţurile prezentate în ofertă vor fi indicate în MDL şi trebuie să includă toate taxele şi impozitele aferente ofertei de livrare;
  • În toate ofertele va fi indicat obligatoriu termenul de executare şi livrare la cerinţa solicitantului;
  • ofertele vor vi prezentate până la data de 27 septembrie 2019.

Cerinţe adăugătoare către participanţi:

  • Să deţină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă cont la Sucursalele Băncii în cazul câştigării concursului.

Documente necesare de prezentat:

  • Oferta de preț;
  • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (copie);
  • Chestionarul „Cunoaște-ți partenerul”;
  • Declarația privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere.

Vă rugăm, până la data de 27.09.2019, ora 17:00, să prezentați ofertele și documentele solicitate, în plic sigilat, la adresa str. Armenească, 38, bir.210, mun. Chișinău, MD-2012.

Pe plic trebuie sa fie menţionat: „Concurs privind selectarea companiei pentru achiziționarea registratoarelor cu camere video pentru mijloacele de transport” şi denumirea companiei  Dvs.

Banca îşi rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii.

Contractul va fi semnat cu compania care va oferi cel mai bun coraport preţ/calitate, o posibilitate comodă de plată pentru Bancă, va fi gata să negocieze orice punct din ofertă;

BC "Moldindconbank" SA este în drept să respingă orice propunere care nu întruneşte condițiile prezentate în ofertă, precum și de a refuza orice ofertă, în cazul în care acest refuz este în interesul Băncii.

Organizarea tenderului dat nu constituie obligaţia Băncii de a efectua achiziţiile indicate în Anexele la prezenta scrisoare şi Banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiilor în orice moment, inclusiv şi până/după semnarea contractului cu ofertantul câştigător al tenderului.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei  în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, indiferent de conţinut, la adresa electronică ghenadie.alexeiciuc@micb.md  sau la telefon (+373) (22) 87 66 12, 069 501 201 persoana de contact – Ghenadie Alexeiciuc.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40