Tender privind selectarea companiilor care furnizează servicii de planificare și plasarea publicității în mass-media

06.06.2019

BC „Moldindconbank" SA vă invită să participați la tenderul pentru selectarea companiilor care furnizează servicii în domeniul planificării și plasării publicităţii în mass-media, precum și servicii de evaluare a campaniilor publicitare.

Compania selectată în urma tenderului, va asigura în anul 2019 plasarea spoturilor publicitare ale Băncii la Radio, monitorizarea şi controlul plasării. Totodată va întocmi rapoarte lunare referitor la plasare.

Compania va fi selectată în baza următoarelor criterii:

 • Cel mai mic preţ oferit pentru servicii în contextul unui media-plan optim;
 • Cel mai mic comision pentru plasare media;
 • Reduceri și bonusuri oferite de către companie;

Informaţii suplimentare pentru companiile participante:

 • Experienţă în domeniu, o bună cunoaştere a sectorului bancar precum şi a specificului produselor şi serviciilor bancare, experienţa de activitate cu instituţiile financiare locale se va considera un avantaj;
 • Toate preţurile prezentate în ofertă trebuie să includă TVA, precum şi alte taxe şi impozite aferente ofertei. De asemenea, preţurile trebuie să fie confirmate prin semnătură de către persoanele autorizate.
 • Vor fi binevenite sugestii şi propuneri din partea companiilor participante referitor la bonusuri oferite de posturile radio.
 • BC "Moldindconbank" SA va lua în considerație sugestiile suplimentare referitor la plasarea publicităţii şi pe alte canale media alternative.
 • Prețurile vor fi indicate în contextul încheierii unui contract de colaborare pentru 1 an de zile.
 • Contractul va fi semnat cu compania care va oferi cel mai bun coraport preţ/calitate, cel mai mic comision al agenţiei, o posibilitate comodă de plată pentru Bancă, va fi gata să negocieze orice punct din ofertă şi va avea deschis/va deschide cont la BC "Moldindconbank" SA;
 • BC "Moldindconbank" SA este în drept să respingă orice propunere care nu întruneşte condițiile prezentate în ofertă, precum și de a refuza orice ofertă, în cazul în care acest refuz este în interesul Băncii.
 • Organizarea tenderului dat nu constituie obligaţia Băncii de a efectua achiziţiile indicate în Anexele la prezenta scrisoare şi Banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiilor în orice moment, inclusiv şi până/după semnarea contractului cu ofertantul câştigător al tenderului.

Modul de întocmire a ofertei:

 • Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
 • Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
 • Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertei;
 • Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat, pe care se vor menţiona denumirea (numele) şi adresa ofertantului;
 • În plicul sigilat şi ştampilat ofertantul va diviza oferta financiară de celelalte documente solicitate în scrisoarea de tender;

Vă rugăm, până la data de 13.06.2019, ora 16:00, să prezentați ofertele și documentele solicitate, în plic sigilat, la adresa str. Armenească, 38, mun. Chișinău, MD-2012.

Pe plic trebuie sa fie menţionat: “concurs privind SELECTAREA COMPANIEI PENTRU PLASAREA SPOTURILOR PUBLICITARE LA RADIO” şi denumirea companiei Dvs.

Banca îşi rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la lista documentelor necesare de prezentat și toate întrebările care pot apărea din partea Companiei  în timpul pregătirii ofertei, indiferent de conţinut, la adresa electronică marketing@micb.md sau la telefon (+373) (22) 576934,  persoana de contact – Svetlana Bahnă.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40