Tender de selectare a antreprenorului pentru achiziția cu montare a climatizoarelor

13.05.2019

BC “Moldindconbank” S.A. Vă aduce la cunoștință despre faptul demarării tenderului de selectarea Antreprenorului pentru achiziția cu montare a climatizoarelor, pentru banca centrală și sucursalele de pe întreg teritoriul R.M pe parcursul anului şi vă invităm să înaintaţi oferta Dvs. de participare.

Cerințe minime:

 1. Condiţiile de desfăşurare a tenderului:
 • Pentru participare la tender sunt admise întreprinderile, înregistrate conform legislaţiei R. Moldova, care desfăşoară astfel de activităţi şi au prezentat la timp cererea de participare la tender.
 • Participanţii trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
 • Experienţă în vânzarea si montare a climatizatoarelor pe parcursul ultimilor 3 ani.
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalităţi de sistare a activităţii.
 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele şi să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câştigătorul, fiind scutit de orice responsabilităţi faţă de participanţi sau părţi terţe

Cerinţe adăugătoare către participanţi:

 • Să deţină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” SA în cazul câştigării concursului;
 • Livrarea  , instalarea , conectarea la sursa energetica si  punerea in funcțiune a climatizoarelor.

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul tender;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” SA privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere.

Vă rugăm, până la data de 27.05.19 ora 12:00, să prezentați ofertele și documentele solicitate, în plic sigilat, la adresa str. 31 August 1989, 79/1 bir.808, mun. Chișinău, MD-2012.

Pe plic trebuie sa fie menţionat: “Concurs privind selectarea companiei  pentru achiziția cu montare a climatizoarelor şi denumirea companiei  Dvs”.

Banca îşi rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei  în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, indiferent de conţinut, la:

 • adresa electronică: Vladimir.Bolgari@micb.md
 • telefon: (22)57-67-60 sau 68238250.
Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40