Tender privind procurarea mijloacelor de transport

11.03.2019

BC “Moldindconbank” S.A. vă invită să participați la concursul organizat privind procurarea mijloacelor de transport necesare Băncii.     

Cerințe minime:

  • Experienţă în domeniu;
  • Prezentarea informaţiei despre companie;
  • Preţurile prezentate în ofertă vor fi indicate în MDL şi trebuie să includă toate taxele şi impozite aferente ofertei de livrare;
  • În toate ofertele va fi indicat obligatoriu termenul de executare şi livrare la cerinţa solicitantului.

Cerinţe adăugătoare către participanţi:

  • Să deţină un cont deschis la BC “Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC “Moldindconbank” S.A. la câştigarea concursului.
Documente necesare:
  • Oferta de preț;
  • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (copie);
  • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul”;
  • Declarația privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere.

Modul de întocmire a ofertei:

a. Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant, cu aplicarea ştampilei;

b. Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;

c. Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertei;

d. Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat, pe care se vor menţiona denumirea şi adresa ofertantului;

e. În plicul sigilat şi ştampilat ofertantul va diviza oferta financiară de celelalte documente solicitate în scrisoarea de tender;

f. Oferta depusă după expirarea datei limită este declarată ofertă întârziată şi se returnează nedeschisă.

Vă rugăm, până la data de 22.03.2019, ora 17:00, să prezentați ofertele și documentele solicitate, în plic sigilat, la adresa str. Armenească, 38, bir.210, mun. Chișinău, MD-2012.

Pe plic trebuie sa fie menţionat: “Concurs privind selectarea companiei pentru procurarea mijloacelor de transport necesare Băncii” şi denumirea companiei  Dvs.

Banca îşi rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii.

BC “Moldindconbank” S.A. este în drept să respingă orice propunere care nu întruneşte condițiile prezentate în ofertă, precum și de a refuza orice ofertă, în cazul în care acest refuz este în interesul Băncii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei  în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, la adresa electronică ghenadie.alexeiciu@micb.md  sau la numărul de telefon 022 876-612,  069-501-201, persoana de contact – Ghenadie Alexeiciuc.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40