Tender privind selectarea companiei ce va presta servicii de tipar și livrare a produselor poligrafice

05.03.2019

BC „Moldindconbank" SA vă invită să participați la tenderul pentru selectarea companiei ce va presta servicii de tipar și livrare a produselor poligrafice cu logo-ul Băncii. Compania selectată, va asigura prestarea serviciilor contractate pe parcursul a unui an calendaristic (12 luni).

Compania va fi selectată în baza următoarelor criterii:

  • Cele mai mici prețuri pentru serviciile solicitate;
  • Calitatea producției (portofoliul) și experiența în domeniul financiar-bancar (exemple);
  • Reduceri și bonusuri oferite pentru volume mai mari de servicii.

Cerințe suplimentare:

  • Toate preţurile prezentate în ofertă vor fi indicate în MDL, trebuie să includă TVA și toate taxele şi impozitele aferente ofertei, cât şi costul materialelor, lucrărilor de design, pregătire pre-print, tipar şi livrare.
  • În toate ofertele va fi indicat obligatoriu termenul de executare şi livrare.
  • Existența unui cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. sau acordul de a deschide un cont la BC „Moldindconbank” SA în cazul câştigării concursului;

Modul de întocmire a ofertei:

  • Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
  • Oferta cu toate anexele solicitate se prezintă într-un singur exemplar în plic sigilat şi ştampilat, pe care va fi menționat: “concurs privind SELECTAREA COMPANIEI PENTRU TIPARUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR POLIGRAFICE” şi denumirea companiei  participante;
  • Oferta necesar să fie prezentată, până la data de 15.03.2019, ora 15:00, la adresa str. Armenească, 38, mun. Chișinău, MD-2012.
  • Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, indiferent de conţinut, la adresa electronică marketing@micb.md, persoana de contact – Bahnă Svetlana, tel: 022 57 69 34 / 0600 93 930.

Documente necesare de prezentat (lista şi caietul de sarcini se expediază la solicitarea de participare)

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40