Tender privind selectarea companiei pentru achiziţionarea apei potabile în butelii

19.02.2019

Prin prezenta BC “Moldindconbank” S.A. Vă aduce la cunoștință despre faptul demarării tenderului de selectarea companiei pentru transmiterea în folosinţă temporară fără plată (posesie şi folosinţă temporară) a echipamentului de încălzire / răcire (culere) a apei potabile şi achiziţionarea  apei potabile în butelii de 19 litri şi 5 – 6 litri în Banca centrală şi filialele Băncii din mun. Chişinău şi din Republică pe un termen de 12 luni , vă invită să înaintaţi oferta Dvs. de participare.

Cerințe minime:

 • Pentru participare la tender sunt admise întreprinderile, înregistrate conform legislaţiei R. Moldova, care desfăşoară astfel de activităţi şi au prezentat la timp cererea de participare la tender.
 • Participanţii trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
 • - Experienţă în domeniul pe parcursul ultimilor 3 ani.

  - Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalităţi de sistare a activităţii.

 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele şi să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câştigătorul, fiind scutit de orice responsabilităţi faţă de participanţi sau părţi terţe

Cerinţe adăugătoare către participanţi:

 • Să deţină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” SA în cazul câştigării concursului;

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț, inclusiv cerințele tehnice (după caz) – conform anexei 1;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie)
 • Autorizație/licență de activitate (copie) – după caz.
 • Certificatul de calitate (analiza de laborator) a apei.

Vă rugăm, până la data de 07.03.19 ora 12:00, să prezentați ofertele și documentele solicitate, în plic sigilat, la adresa str. 31 August 1989, 79/1 bir.808, mun. Chișinău, MD-2012.

Pe plic trebuie sa fie menţionat: “Concurs privind selectarea companiei  pentru transmiterea în folosinţă temporară fără plată (posesie şi folosinţă temporară) a echipamentului de încălzire / răcire (culere) a apei potabile şi achiziţionarea a apei potabile în butelii de 19 litri şi 5 – 6 litri în Banca centrală şi filialele Băncii din mun. Chişinău şi din Republică pe un termen de 12 luni, şi denumirea companiei  Dvs”.

Banca îşi rezervă dreptul de a nu informa Compania despre materialele oferite de alte companii.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei  în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, indiferent de conţinut, la:

 • adresa electronică: Vladimir.Bolgari@micb.md
 • telefon: (22)57-67-60 sau 68238250.
Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40