Tender privind identificarea și selectarea prestatorilor de servicii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Băncii

15.01.2024

 

BC „Moldindconbank” SA vă anunță despre lansarea tenderului privind identificarea și selectarea prestatorilor de servicii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Băncii.

Cerințe de participare :

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității;
 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului (pentru furnizori rezidenți).

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Oferta urmează a fi prezentată integral;
 • Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare (inclusiv TVA).

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț conform cerințelor stipulate în caietul de sarcini;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul”;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Evaluarea ofertelor:

 • Criteriul de devaluare :
 • Preț – 40 %;
 • Performanța companiei – 60%;

*Detalierea criteriilor de evaluare se regăsește în caietul de sarcini.

 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar câștigătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite;
 • Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii;
 • Banca este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Prezentarea ofertei:

 • Documentele specificate în cererea de ofertă se vor prezenta în format electronic securizat (cu parolă) nu mai târziu de data și ora limită de prezentare 29.01.2024 ora 17-00 la adresa logistica@micb.md.

*Parolă va fi expediată prin SMS la numărul de telefon sau email, la solicitare reprezentațiilor Băncii în următoarele 2 zile lucrătoare după data stabilită pentru recepționare a ofertelor.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei. Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări:

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71