Tender privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru implementare unui cadru de autoevaluare a riscurilor și de control în domeniul de administrare a riscurilor operaționale (RCSA – Risc Control Self-Assessment)

07.11.2023

BC „Moldindconbank” SA vă invită să participați la tenderul privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru implementare unui cadru de autoevaluare a riscurilor și de control în domeniul de administrare a riscurilor operaționale (RCSA – Risc Control Self-Assessment) în cadrul Băncii.

Cerințe minime de participare :

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității;
 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Oferta urmează a fi prezentată integral cât și pe fiecare poziție în parte;
 • Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Detalii tehnice suplimentare vor fi prezentate la solicitare după confirmare de participare.

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț conform cerințelor stipulate în caietul de sarcini;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participant;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere.

Evaluarea ofertelor:

 • Criteriul de devaluare :

       - Experiența in domeniu – 25%

       - Prețul serviciilor – 55%

       - Termen de executare – 20%

 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar câștigătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite;
 • Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii;
 • Banca este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

 Prezentarea ofertei

 • Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, sau ofertă electronică securizată trimisa pe adresa Logistica@micb.md, până la data de 24.11.2023 ora 17-00
 • Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:

"Compania „____________________________” Oferta pentru participarea la concurs (RFP) privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru implementare unui cadru de autoevaluare a riscurilor și de control în domeniul de administrare a riscurilor operaționale (RCSA – Risc Control Self-Assessment) în cadrul Băncii”.

 • Plicul cu oferta poate fi expediat prin poștă sau prin intermediul curierului.
 • Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei.
Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71