Concurs (cerere de preț) privind achiziționarea serviciilor de redactare în limba română și traducere în limbile rusă și engleză a conținutului site-ului băncii

16.10.2023

Prin prezenta, BC “Moldindconbank” S.A. vă aduce la cunoștință despre lansarea concursului (CP) privind identificarea și selectarea prestatorilor care vor executa lucrările de redactare în limba română și traducere în limbile rusă și engleză a conținutului site-ului nou al Băncii, www.new.micb.md.

Cerințe de participare:

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității;
 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Oferta urmează a fi prezentată integral cât și per poziție separat;
 • Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare (inclusiv TVA).

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta financiară;
 • Oferta tehnică;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul”;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Evaluarea ofertelor:

 • Criteriul de devaluare :
  • Preț – 60%
  • Nivelul de cunoaștere a limbii (atestări/certificate) – 30%
  • Portofoliu (experiența anterioară) – 10%
 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar învingătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite;
 • Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii;
 • Banca este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Prezentarea ofertei:

 • Vă rugăm, până la data de 23.10.2023 ora 17:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic (document criptat, parolă se v-a expedia la solicitare după expirarea termenului de depunere a ofertelor), la adresa; logistica@micb.md.
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte
 • Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei. Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări:
 • +373 67554849;
 • +373 22-576897;
 • Logistica@micb.md

 

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71