Concurs (cerere de prețuri) privind achiziționarea server-lui video DSS7016DR-S2

17.08.2023

Prin prezenta, BC “Moldindconbank” S.A. vă aduce la cunoștință despre lansarea concursului (cerere de prețuri) privind achiziționarea server-lui video DSS7016DR-S2.

Cerințe de participare :

 • Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 5 ani;
 • Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității;
 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Oferta urmează a fi prezentată integral cât și pe fiecare lot în parte;
 • Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare (inclusiv TVA).

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta financiară;
 • Oferta tehnică;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul”;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind confirmarea aderării la principiile etice și politicile antifraudă și anticorupție.

Evaluarea ofertelor:

Nr. d/o

Criteriul de evaluare

Ponderea alocată (%)

1.

Prețul utilajului

60 %;

2.

Garanția utilajului

20 %;

3.

Termen de livrare

10 %;

4.

Experiența pe piață, nu mai mică de 5 ani

10 %.

Total:

100 %

 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar învingătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite;
 • Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii;
 • Banca este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Caiet de sarcini:

Nr.

Hardware

Description

Q-ty

Preț (cu TVA)

Lot 1

Server video

Formfactor

All-in-One

 

1

 

Main Processor

Min. Intel i5-6600, 64 bits 4 Core Proces

 

Memory

Min. 8 GB

 

System Disk

Min. 7200 RPM Enterprise Class HDD 1 T

 

Number of Network Ports

4 Ethernet ports (100/1000 Mb)

 

HDD Installation

Min. Support up 15 HDDs (3.5") for video or picture storage 8 TB

 

Storage

Up to 200 TB per server

 

Power Redundancy

1+1 redundant pow

 

Video Devices and Channels

Min. 500 device/1000 channels

 

Event Rules

da

 

E-mail event

da

 

Support high availability

da

 

Support API (Application Programming Interface)

da

 

Video server similar DSS7016DR-S2

 

- Garanție min 2 ani

- Termenul de livrare – 45 zile din momentul încheierii contractului

- Service centru autorizat sau contract cu service centru autorizat

- Support necesar la setarea API (Application Programming Interface)

- Support necesar la configurarea  high availability

 

Prezentarea ofertei:

 • Vă rugăm, până la data de 08.2023 ora 1700, să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic (document securizat cu parolă) la adresa - logistica@micb.md
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.
 • Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei. Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări: +373 67554849;  +373 22-57689   Logistica@micb.md.
Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71