Concurs în baza cererii de prețuri privind achiziționarea materialelor consumabile pentru embosser DataCard MX1100.

21.03.2022

BC “Moldindconbank” S.A. anunță concurs în baza cererii de prețuri privind achiziționarea materialelor consumabile pentru embosser DataCard MX1100.

Cerințe minime:

 •   Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
 •   Oferta de preț trebuie să includă toate taxele;
 •   Oferta urmează a fi prezentată integral.
 •   Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani.
 •   Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 •   Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A., în caz contrar să deschidă un cont la BC „Moldindconbank” S.A. în cazul câștigării concursului;

Criteriul de evaluare:

 •   Cel mai competitiv preț,
 •   Termenul de livrare, dar și unele criterii non-financiare, cum ar fi poziția pe piață, istoricul colaborării, proiectele realizate.

Documente necesare de prezentat:

 •   Oferta de preț,
 •   Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 •   Autorizație/licență de activitate (copie);
 •   Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participantul la concurs (va fi prezentat de către câștigător după anunțarea rezultatelor);
 •   Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (va fi prezentată de către câștigător după anunțarea rezultatelor);

Termeni si condiții:

Vă rugăm, până la data de 04.04.2022 ora 17:00, să prezentați oferta și documentele solicitate, în format electronic la adresa logistica@micb.md.

 •   Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, ce țin de procedura de achiziție la adresele: tel.(+373) 022576897 sau email: logistica@micb.md.
 •   Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.
 •   Banca este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea tenderului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau pârți terțe.
Search:
INFO TEL
0 800 11111
Card customer service
(+373) 22 54-89-40