Tender privind achiziționarea mijloacelor de transport

07.03.2022

Prin prezenta BC „Moldindconbank” SA vă anunță despre desfășurarea tenderului privind  achiziționarea mijloacelor de transport.

Cerințe minime:
Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
  Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;
  Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.
  Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului;
  Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

  Oferta urmează a fi prezentată integral cit si pe fiecare poziție în parte;
  Prețul propus va include cheltuieli pentru taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare;

Documente necesare de prezentat:

  Oferta de preț conform cerințelor stipulate în caietul de sarcini;
  Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
  Autorizație/licență de activitate copie);
  Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participant;
  Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere.

Evaluarea ofertelor:
Criteriul de devaluare:
  calitate/preț;
  termenul de livrare;
  istoricul colaborării cu compania dealer.
  Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar câștigătoare va fi compania oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite.

Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective.

Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Prezentarea ofertei

  Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 16.03.2022 orele 17:00;
  Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:
"Compania „____________________________” Oferta pentru participarea la tender privind achiziționarea mijloacelor de transport.

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea participanților în timpul pregătirii ofertei.

Pe parcursul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebări:
  tel.(+373) 022576897, 067554849.
  email: logistica@micb.md.

Search:
INFO TEL
0 800 11111
Card customer service
(+373) 22 54-89-40