Tender privind selectarea companiei care va confecționa şi instala mobilier la obiectivele BC Moldindconbank SA

26.04.2021

BC “Moldindconbank” S.A. anunță tender, privind selectarea companiei care va confecționa şi instala mobilier la obiectivele BC Moldindconbank SA.

Cerințe minime:

 • Participanții trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

              - Experiență în domeniu pe parcursul ultimilor 3 ani;

              - Lipsa de implicare în proceduri de lichidare (reorganizare), insolvabilitate ori alte modalități de sistare a activității.

 • Să dețină un cont deschis la BC „Moldindconbank” S.A. în caz contrar să deschidă un cont în cazul câștigării concursului;
 • Beneficiarul este în drept să respingă orice ofertă, ori toate ofertele și să renunțe la petrecerea concursului în orice moment până la semnarea contractului cu câștigătorul, fiind scutit de orice responsabilități fată de participanți sau părți terțe.

Cerințe adăugătoare către participanți:

 • Oferta urmează a fi prezentată integral conform proiectului-design coordonat;
 • Prețul pentru serviciile solicitate va fi indicat în lei moldovenești (MDL);
 • Prețul propus va include, cheltuielile suplimentare, precum instalarea, ridicarea la etaj cit și taxele și impozitele în conformitate cu legislația în vigoare.

Documente necesare de prezentat:

 • Oferta de preț;
 • Extras din Registrul de stat al întreprinderilor (în copie);
 • Autorizație/licență de activitate (copie) ;
 • Chestionarul “Cunoaște-ți partenerul” completat de către participant;
 • Declarația către BC ”Moldindconbank” S.A. privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere.

Evaluarea ofertelor:

 • Ofertele vor fi examinate în mod confidențial, iar câștigătoare va fi compania, oferta căreia va corespunde criteriilor de evaluare stabilite și care va oferi cea mai avantajoasă ofertă atât din punct de vedere tehnic cât și economic;
 • Banca va informa participanții despre rezultatele evaluării ofertelor, după finalizarea integrală a procedurii respective;
 • Banca își rezervă dreptul de a nu informa compania despre materialele oferite de alte companii.

Adițional:

 • Companiile interesate pentru participarea la tender vor solicita in scris, proiectului-design, la adresa logistica@micb.md;
 • După selectarea câștigătorului licitație, Banca va încheia un contract de vânzare cumpărare a mobilierului pe o perioada de 12 luni.

Prezentarea ofertei

Oferta trebuie să fie prezentată într-un plic sigilat, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, până la data de 05.05.2021 orele 17:00;

Pe plic urmează a fi aplicată inscripția:

"Compania „____________________________”

Oferta pentru participarea la tender privind selectarea

companiei care va confecționa şi instala mobilier

la obiectivele BC Moldindconbank SA.

Plicul cu oferta poate fi expediat prin poștă sau prin intermediul curierului;

Banca confirmă disponibilitatea de a oferi răspunsuri la toate întrebările care pot apărea din partea Companiei în timpul pregătirii ofertei. Până la momentul pregătirii ofertei, puteți adresa întrebările apărute, ce țin de procedură, la telefon: (22) 57-67-61 sau 067554849, email: logistica@micb.md.

Search:
INFO TEL
0 800 11111
Card customer service
(+373) 22 54-89-40