Căutare personalizată:

Direcţiile principale strategice ale activităţii BC "Moldindconbank" S.A.

Misiunea băncii

Acordarea serviciilor şi produselor bancare calitative şi moderne, orientate spre dezvoltarea clienţilor şi creşterea valorii pentru acţionari.

Principiile de bază ale activităţii

Moldindconbank – bancă cheie a sistemului bancar moldovenesc

 • Moldindconbank – una din cele mai mari bănci din Moldova
 • Moldindconbank - bancă cu o istorie şi tradiţii bogate
 • Moldindconbank - bancă cu o reţea teritorială dezvoltată
 • Moldindconbank - bancă de importanţă sistemică

Moldindconbank – bancă universală în prestarea serviciilor financiare competitive

 • Moldindconbank deserveşte cele mai variate categorii de clienţi
 • Moldindconbank acordă un spectru larg de servicii financiar-bancare
 • Moldindconbank prestează servicii de înaltă calitate

Moldindconbank – partener în dezvoltarea businessului clienţilor săi

 • Moldindconbank – consultant şi asistent în dezvoltarea businessului clienţilor
 • Moldindconbank – partener fidel şi de încredere pentru clienţi
 • Moldindconbank – bancă deschisă şi transparentă în relaţiile cu clienţii
 • Moldindconbank – bancă receptivă la necesităţile individuale ale clienţilor săi

Moldindconbank – bancă eficientă

 • Moldindconbank evaluează şi minimizează riscurile aferente activităţii sale
 • Moldindconbank asigură indicatori optimi între cheltuieli şi venituri
 • Moldindconbank asigură rentabilitate maximă a capitalului

Moldindconbank – bancă inovativă

 • Moldindconbank permanent modernizează şi perfecţionează tehnologiile informaţionale
 • Moldindconbank implementează tehnologii avansate, oferă servicii bancare noi
 • Moldindconbank optimizează procesele business şi structura organizatorică

Moldindconbank – bancă cu o înaltă responsabilitate socială

 • Moldindconbank promovează valorile naţionale în societate
 • Moldindconbank susţine cultura, arta şi sportul moldovenesc
 • Moldindconbank acordă ajutor material persoanelor social vulnerabile

Obiectivul strategic principal

Asigurarea stabilităţii financiare şi consolidarea poziţiilor pe piaţa bancară, bazate pe politica adaptivă faţă de mediul intern şi extern, creşterea calitativă şi măsurile de minimizare a riscurilor cu scopul principal de majorare a eficienţei activităţii Băncii şi capitalizarea ei.

Obiective strategice pe direcţii prioritare de activitate

Obiective generale

 • Asigurarea stabilităţii financiare a Băncii în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale
 • Consolidarea şi menţinerea poziţiilor pe piaţa serviciilor bancare
 • Formarea rezervelor financiare suficiente pentru acoperirea riscurilor în situaţia incertitudinii economice
 • Sporirea imaginii Băncii şi dezvoltarea brandului propriu
 • Implementarea celor mai bune practici de guvernare corporativă

Capitalul băncii

 • Atragerea investitorului strategic cu cotă în capital 50% şi mai mult
 • Creșterea capitalizării băncii
 • Asigurarea unui capital optim pentru buna funcţionare a băncii

Vînzările produselor şi serviciilor bancare

 • Dezvoltarea şi asigurarea competitivităţii produselor şi serviciilor băncii
 • Diversificarea produselor pentru businessul mic şi mijlociu
 • Dezvoltarea managementului pe relaţii cu clienţii prin apropierea de necesităţile şi cerinţele individuale
 • Utilizarea celor mai moderne şi eficiente instrumente de promovare a produselor şi serviciilor bancare
 • Majorarea vînzărilor de produse non-creditare, în special prin canalele gestionate la distanţă

Atragerea resurselor financiare

 • Formarea bazei de resurse financiare stabile şi diversificate
 • Continuarea conlucrării cu instituţiile financiare internaţionale, fondurile de investiţi şi băncile străine în vederea atragerii resurselor accesibile de pe piaţa externă
 • Promovarea politicii active în domeniul atragerii resurselor financiare de pe piaţa locală prin promovarea unui spectru larg de depozite şi alte instrumente financiare

Dezvoltarea canalelor de distribuţie a produselor şi serviciilor bancare

 • Menţinerea primului loc pe piaţă după numărul de subdiviziuni teritoriale
 • Continuarea extinderii reţelei de subdiviziuni teritoriale în regiuni cu potenţialul economic înalt
 • Monitorizarea şi eficientizarea activităţii subdiviziunilor existente ale băncii
 • Dezvoltarea tehnologiilor de deservire a clienţilor la distanţă
 • Lărgirea infrastructurii de deservire a cardurilor bancare (bancomate, POS-terminale)
 • Diversificarea canalelor de distribuţie întru majorarea numărului de clienţi

Managementul riscurilor

 • Implementarea recomandărilor Comitetului Basel de Supraveghere Bancară
 • Implementarea celor mai bune practici de gestionare a riscurilor
 • Intensificarea activităţii de prevenire şi gestiune a riscului prin optimizarea tuturor procedurilor şi proceselor interne
 • Dezvoltarea mecanismelor de control şi imunizare a portofoliului de active

Tehnologiile informaţionale bancare

 • Modernizarea permanentă a tehnologiilor informaţionale
 • Automatizarea proceselor bancare cu scopul de a minimiza costurile operaţionale ale băncii şi optimizarea proceselor de business.
 • Majorarea gradului de asigurare a activităţii băncii cu echipament bancar modern şi tehnică de calcul.

Politica resurselor umane

 • Orientarea managementului resurselor umane în bancă spre majorarea productivităţii muncii angajaţilor
 • Motivarea personalului în funcţie de rezultatele obţinute.
 • Instruirea personalului în domeniul tehnicilor de vînzări şi deservire calitativă a clienţilor.
 • Dezvoltarea spiritului corporativ în colectivul băncii

Activitatea social-filantropică

 • Acordarea în continuare a ajutorului material păturilor vulnerabile ale societăţii,
 • Susţinerea proiectelor din domeniul culturii, artei şi sportului naţional
 • Susţinerea acţiunilor de păstrare şi promovare a valorilor naţionale
 • Promovarea educaţiei financiare în rîndul populaţiei