Căutare personalizată:

Portal pentru acționarii băncii


Informația cu privire la Adunarea generală a acționarilor, ce necesită a fi dezvăluită de bancă în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni în perioada de la data convocării până la data desfășurării Adunării, este disponibilă acționarilor după autorizare la adresa: https://actionari.micb.md.