Search:

Capital market

Informații generale

Moldindconbank este deţinătorul licenţei de societate de investiţii de categoria „C” și prestează servicii pe piaţa de capital a Republicii Moldova.


Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora se efectuează emiterea şi circulaţia (tranzacţionarea) instrumentelor financiare (valorilor mobiliare: acţiunilor, obligaţiunilor etc.).

În baza licenţei de societate de investiţii Banca oferă servicii de vânzare-cumpărare a instrumentelor financiare (valorilor mobiliare corporative):

  • pe piaţa reglementată a Bursei de valori a Moldovei;
  • pe MTF (Sistem Multilateral de Tranzacţionare) al Bursei de valori a Moldovei;
  • în afara pieţei reglementate / MTF.

De asemenea, Banca prestează servicii de custodie (păstrare) a instrumentelor financiare, servicii de consultanţă de investiţii şi servicii aferente plasamentului instrumentelor financiare fără angajament ferm.


Denumirea completă şi adresa Băncii, subdiviziunea responsabilă pentru prestarea serviciilor pe piaţa de capital, precum şi datele de contact necesare care permit clienţilor să comunice eficient cu Banca:

  • BC “Moldindconbank” S.A., MD-2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 38. Subdiviziunea responsabilă pentru prestarea serviciilor pe piaţa de capital este secţia Valori mobiliare a Departamentului trezorerie. Datele de contact: tel. (022) 57-68-37, fax (022) 57-68-37, e-mail: valori.mobiliare@micb.md.

BC “Moldindconbank” S.A. activează pe piaţa de capital a Republicii Moldova în baza licenţei de societate de investiţii de categoria „C” seria CNPF nr. 000814, eliberate la 15.03.2015 de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare cu sediul MD-2012 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 77.

Licenţa BC ”Moldindconbank” S.A. pentru activitate pe piaţa valorilor mobiliare eliberată de către CNPF


Serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile auxiliare autorizate:

  • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
  • executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor;
  • tranzacţionarea în cont propriu;
  • consultanţa de investiţii;
  • plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;
  • servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare.

Informaţia privind autorizarea agenţilor delegaţi:

Banca nu acţionează prin intermediul agenţilor delegaţi.

Informaţii privind calitatea de membru în cadrul pieţei reglementate sau a unui sistem multilateral de tranzacţionare:

BC „Moldindconbank” S.A. este membrul pieţei reglementate şi sistemului multilateral de tranzacţionare ale SA „Bursa de Valori a Moldovei”.

Numărul de contracte de intermediere pe piaţa de capital încheiate în anul 2019: 104.


Informații utile

Cadrul legal aferent, legislația privind piața de capital

Termeni și noțiuni

Lista persoanelor care deţin certificate de calificare

Informații cu privire la sistemul de compensare a investitorilor

Informații despre categoriile de clienți și principiile de tratare

Descrierea generală privind natura și riscurile asociate instrumentelor financiare

Informații privind costurile și cheltuielile asociate tranzacțiilor pe piața de capital