icon[6272 kb]
Serviciile acordate persoanelor juridice
Căutare personalizată:

Operaţiuni documentare

PERFECT PENTRU COMERȚUL INTERNAȚIONAL!


Întru facilitarea tranzacţiilor efectuate de către clienţii BC “Moldindconbank” S.A în cadrul comerţului internaţional Banca oferă servicii privind următoarele instrumente de plată şi garantare:

 • garanţii bancare;
 • acreditive documentare;
 • incasouri documentare.

Garanţia bancară

Unul din cele mai importante instrumente de asigurare a obligaţiilor contractuale în tranzacţiile comerciale este garanţia bancară. Moldindconbank oferă soluții pentru orice situație:

 • de participare la licitaţia privind procurarea mărfurilor;
 • de participare la licitaţia privind achiziţia publică a lucrărilor ;
 • de bună execuţie privind livrarea mărfurilor;
 • de bună execuţie privind efectuarea lucrărilor;
 • de restituire a avansului;
 • de neefectuare a plăţii;
 • pentru achitarea creanţelor bugetare;
 • pentru desfășurarea activității de broker vamal;
 • în scopul respectării regimului vamal de admitere temporară a mărfurilor;
 • în scopul respectării regimului vamal de tranzit al mărfurilor;
 • în scopul respectării regimului vamal de antrepozitare al mărfurilor;
 • alte tranzacții comerciale.

În cazul în care debitorul principal nu respectă angajamentul asumat în contract, banca se obligă să plătească beneficiarului suma garantată.

Beneficiile garanțiilor bancare:

 • eliminarea riscului de neonorare a obligaţiilor asumate prin contractul comercial;
 • eliminarea neîncrederii dintre partenerii de afaceri, în cazul în care aceştia sunt la începutul colaborării sau contractul se derulează pe parcursul unei perioade îndelungate;
 • costuri reduse în comparaţie cu creditele bancare.

La solicitarea clienţilor, BC Moldindconbank S.A., oferă posibilitatea emiterii garanţiilor bancare confirmate de băncile străine de prim rang.


Acreditivul documentar de export

Formă de decontare în comerţul internaţional, ce constituie angajamentul ferm asumat de bancă (banca emitentă) în numele cumpărătorului, de a plăti vânzătorului contravaloarea mărfurilor, cu condiţia prezentării documentelor, în strictă conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute in acreditiv. Acreditivul reprezintă cea mai complexă şi eficientă modalitate de protecţie a plăţii în cadrul operaţiunilor de export/import.

Beneficii pentru importator:

 • acreditivul asigură efectuarea plăţii doar la prezentarea, în strictă conformitate cu termenele specificate în acreditiv, a documentelor ce atestă livrarea mărfii.

Pentru acoperirea riscurilor comerciale, riscului de insolvabilitate a băncii emitente, precum şi a riscurilor de ţară, la solicitarea clienţilor, BC Moldindconbank S.A., oferă posibilitatea emiterii acreditivelor documentare confirmate de băncile străine de prim rang.

Beneficii pentru exportator:

 • acreditivul asigură încasarea plăţii dacă documentele prezentate sunt strict conforme cu cerinţele acreditivului.

Incasoul documentar

Încasarea, prin intermediul unei bănci, a banilor datoraţi de importator contra anumitor documente prezentate de exportator, care atestă livrarea mărfii. Spre deosebire de plata prin acreditivul documentar, decontarea prin incaso este relativ simplă, ieftină, dar negarantată bancar, ea bazându-se, în esenţă, pe obligaţia de plată a cumpărătorului asumată prin contractul comercial internaţional, fără să comporte nici un angajament de plată din partea băncilor implicate în derulare. Banca acţionând ca un intermediar între importator şi exportator, transmite documentele –la ordinul exportatorului – şi primeşte în schimb banii pentru marfa exportată.

Incasoul documentar presupune îndeplinirea obligaţiilor de către exportator (livrarea mărfii) înainte ca acesta să primească un angajament de plată din partea cumpărătorului (fără a se asigura preventiv că plata va fi efectuată). Astfel, se recomandă utilizarea acestui instrument în condiţiile în care:

 • Exportatorul şi importatorul se cunosc foarte bine;
 • Nu există dubii în capacitatea de plată a importatorului;
 • Condiţiile politice, economice şi legislative în ţara importatorului sunt stabile.

Pentru mai multe informaţii contactaţi sucursalele Moldindconbank.