Creditul ipotecar „Prima casă”!

23.03.2018

Îți dorești o locuință proprie? Alege creditul „Prima Casă” de la Moldindconbank și spune adio chiriei!


Avantajele programului:

 • Dobândă avantajoasă - 6,63% (flotantă)
 • Suma creditului - până la 95% din costul locuinței (însă nu mai mult de 950 mii lei)
 • Perioada de creditare – până la 25 ani
 • Valoarea locuinței procurate - până la 1 milion de lei
 • Posibilitatea procurării unei locuințe la alegere de pe întreg teritoriul RM
 • Acordarea compensației de stat pentru angajații instituțiilor publice sau private în mărime de 50% din suma creditului*.
 • Acordarea compensațiilor bănești de stat din suma creditului pentru familiile cu un copil – 25%, cu doi copii – 50%, cu trei copii și mai mult – 100%.

Pentru informații suplimentare accesați site-ul www.primacasa.gov.md


Costul creditului „Prima Casă”:

 • Rata anuală a dobânzii - 6,63% (flotantă), ce include și Comision anual de garantare - 0,25% (din soldul creditului).
 • Comision unic la acordare - 1% (din suma creditului)
 • Comision analiză dosar - ZERO
 • Comision de administrare lunară - ZERO

Exemplu de calcul: pentru un credit ipotecar “Prima casă” în sumă de 500 000 lei, pe termen de 25 ani, DAE (dobânda anuală efectivă) constituie 7,0%, rata lunară 3 416.76 lei, valoarea totală spre plată 1 031 577.87 lei.

Calculator de credite

 

 


*Condițiile de acordare a compensației de stat pentru angajații din sectorul public / privat:

 • Suma maximă a compensației oferită de stat constituie 50% din suma creditului Prima Casă
 • Compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru compensare până la rambursarea integrală a creditului ipotecar. Cererea poate fi depusă online aici: crm.primacasa.gov.md

 

Cerințe față de beneficiarul programului „Prima Casă”

 

  1. Cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Moldova, care dispune de venituri din surse oficiale.
  2. Vârsta de până la 50 de ani la momentul solicitării creditului.
  3. Contribuția beneficiarului va constitui cel puțin 5% din prețul de procurare a locuinței.
  4. Vechime la locul de muncă actual - minim 4 luni.  
  5. Suma plăţilor lunare aferente tuturor creditelor deţinute la moment în toate băncile şi creditului solicitat, nu va depăşi 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia.
  6. Să nu dețină în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe, inclusiv soțul/soția.
  7. Fidejusiunea obligatorie a unei rude de gradul I si II pentru solicitantul de credit care este necăsătorit/văduv/divorţat şi a cărui stagiu la ultimul loc de muncă este mai puţin de 12 luni.

 

Cerințe față de beneficiarul compensațiilor acordate de stat

 

  1. Activează de cel puțin un an cumulativ în cadrul instituțiilor publice din RM.
  2. Nu are suspendat raportul de serviciu în legătură cu aflarea în concediul de îngrijire a copilului sau a unui membru bolnav al familiei.
  3. Dispune de contract ipotecar încheiat în cadrul programului „Prima Casă”.

 

Cerințe față de imobil

 

  1. Imobilul se află pe teritoriul Republicii Moldova.
  2. Valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depășeşte 1 milion lei.
  3. Imobilul este finisat și dat în exploatare până la momentul depunerii cererii de solicitare a creditului.
  4. Imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terților.
  5. Suprafața locuinței pentru care se solicită creditul trebuie să depășească suprafața locuinței pe care o deține Solicitantul în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei la momentul solicitării creditului sau locuința respectivă, indiferent de suprafața acesteia este amplasată într-un sat (comună), dobândită prin moștenire sau donație;
  6. Suprafața locuinței pe care o deține în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, cu excepția Solicitantului, soțul/soția Solicitantului la momentul solicitării creditului, nu trebuie să depășească suprafața locuinței care urmează a fi cumpărată din contul creditului în cadrul Programului sau locuința respectivă, indiferent de suprafața acesteia este amplasată într-un sat (comună), dobândită prin moștenire sau donație).

 

Documente necesare

 

  •  Buletin de identitate valabil
  •  Extrasul din contul de card salarial (emis de orice bancă din Republica Moldova), sau certificat de salariu.
  •  Alte documente după necesitate

Cererea pentru credit poate fi depusă în sucursalele Moldindconbank

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
 • smartCredit