Поиск по сайту:

ODIMM

ODIMM - garanţii financiare pentru IMM afectate de COVID-19

Beneficiari eligibili: Persoană fizică cu activitate de întreprinzător sau persoană juridică, care corespunde criteriilor de clasificare a sectorului IMM în condițiile legii nr. 179/2016, care practică activitate antreprenorială minim 12 luni până la data de 01.03.2020.

Criterii de eligibilitate a Ordonatorului:

 • Înregistrează o scădere a veniturilor din vânzări în perioada 01.01.2020- 30.09.2020, comparativ cu perioada similară a anului 2019;
 • Prezintă dovezi ale viabilității afacerii, capacității de deservire și rambursare a creditului în cadrul planului de afaceri și/sau bilanțului contabil și/sau fluxului mijloacelor bănești sau altor documente financiare etc;
 • Corespunde conform Reglementărilor BNM categoriei de risc „Standard” sau „Supravegheat”;
 • Ține evidența contabilă, perfectează şi prezintă rapoarte financiare conform cadrului normativ;
 • Nu se află în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare etc;

Suma maximă a creditului:

Pentru creditele investiționale sau refinanțarea acestora:

 • Suma maximă a creditului nu este limitată și se va negocia direct cu Banca.
 • Suma maximă a garanției și cota maximă de garantare se va determina reieșind din suma creditului, dar nu va depăși 80 % din suma creditului sau 5 mil MDL.

Pentru creditele destinate capitalului circulant sau refinanțării acestora:

 • Întreprinderi micro - 1 000 000 MDL
 • Întreprinderi mici - 3 000 000 MDL
 • Întreprinderi mijlocii - 5 000 000 MDL

Suma maximă a garanției se va determina reieșind din suma creditului și cota maximă de garantare - 80 %

Valuta garanției: monedă națională

Pentru creditele acordate în valută, garanția va fi emisă, în monedă națională, la cursul oficiale al BNM din data cererii de garantare care va fi aplicat pe toată perioada de acțiune a garanției.

Costurile: Comisionul de garantare - 0 % până la 31.12.2021.

Din 01.01.2022 - comisionul de garantare – 0,5% anual din suma garanției

Proiecte neeligibile:

 • finanțarea întreprinderilor de stat și municipale;
 • finanțarea întreprinderilor ce practică următoarele genuri de activitate: speculații valutare, investiții în valori mobiliare;
 • finanțarea companiilor de construcții sau proiectele de construcție a imobilelor locative;
 • acordarea împrumuturilor persoanelor fizice și juridice;
 • activități de cazinou și jocuri de noroc;
 • tehnologii informaționale;
 • comerțul cu amănuntul a produselor alimentare în magazine de tip SUPERMAGAZIN și HIPERMAGAZIN în sensul Hotărârii Guvernului nr. 931/2011.